Przedszkole Miejskie nr 18
w Łodzi

Rozkład dnia

6.00-7.45- zabawy dowolne spontaniczne i swobodne w wybranych kącikach zainteresowań

7.45-8.00- zabawy inicjowane przez nauczyciela- zabawa ruchowa, opowieść ruchowa, praca indywidualna

8.00- 8.30- czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania

8.30- śniadanie

9.15- 9.45- zajęcia dydaktyczne, zestaw zabaw ruchowych

9.45-10.25- zabawy konstrukcyjne manipulacyjne, tematyczne, dowolne spontaniczne i swobodne

10.25-10.40- ubieranie się przed wyjściem do ogrodu

10.40-11.30- zabawy w ogrodzie przedszkolnym, w parku 

11.30-12.00 - obiad

12.00-12.40- odpoczynek poobiedni, relaks przy muzyce

12.40-14.00 - zabawy dowolne spontaniczne i swobodne, praca indywidualna z dziećmi, zajęcia dodatkowe

14.00-14.15 - przygotowanie do podwieczorku

14.15-14.45- podwieczorek

14.45-17.00 - zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci