Przedszkole Miejskie nr 18
w Łodzi

Projekty

"Żywiec zdrój" - Mamo tato wolę wodę. Wspieranie rodziców w kształtowaniu zasad zdrowego żywienia, roli wody w życiu człowieka, korzystanie przez rodziców z serwisu internetowego: www.wolewode.pl 

"Tymbark" i "Kubuś" - Kubusiowi przyjaciele natury. Realizacja programu przez nauczycieli i dzieci,  popularyzacja ochrony przyrody wśród rodziców dzieci, nauczycieli. http://przyjacielenatury.pl/ 

Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej  - Akademia Aquafresh Kids. Kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie zachowania  podstawowych zasad higieny. https://www.akademia-aquafresh.pl/ 

Projekt ,,Zostań super zakrętakiem” - kształtowanie postaw ekologicznych, umiejętność segregowania odpadów,zrozumienie potrzeby tych działań. Patronat Łódzkie Kuratorium Oświaty na rzecz łódzkiego Hospicjum. http://hospicjumdladzieci.org/index.php/pl/moesz-pomoc/zakretaki 

„Cała polska czyta dzieciom” -  cykliczne  zajęcia w bibliotece oraz na terenie przedszkola, głośne czytanie przez zaproszonych gości.