Przedszkole Miejskie nr 18
w Łodzi

Rada Rodziców

Członkowie Rady Rodziców:

Angelika Karczewska z grypy 3 - przewodnicząca

Karolina Walczykowska z grupy 1- zastępca przewodniczącej

Ewelina Stanisławska z grupy 2- sekretarz

Na zebraniu Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 uchwalono:

Proponowana składka na Radę rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi: 200zł/rok, 20zł/miesięcznie lub 100zł/semestr (w przypadku kolejnych dzieci uczęszczających do naszego przedszkola składka wynosi połowę).

Wpłat prosimy dokonywać osobiście u przedstawicieli Rady Rodziców w swoich grupach.

Przypominamy iż wpłaty są dobrowolne (można deklarować dowolne kwoty).