Przedszkole Miejskie nr 18
w Łodzi

Psycholog

Opiekę psychologiczną nad przedszkolem sprawuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łodzi przy ul. Motylowej 3.

Tel. 42 659 15 81

Pani Psycholog

mgr Magdalena Żydek