Przedszkole Miejskie nr 18
w Łodzi

Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i za wyżywienie płatne do 10-go każdego miesiąca na konto nr 41 1560 0013 2028 0000 0996 0003 lub bezpośrednio w przedszkolu.

Opłata za posiłki:

Trzy posiłki 6,00zł

Dwa posiłki 4,80zł

Jeden posiłek 3,00zł

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń zgodnie z §1 pkt. 2 Uchwały nr LXVII/1446/13 Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej §3 ust.1 Uchwały nr XVII/315/11 Rady Miejskiej w Łodzi wynosi 1 zł.

Z opłat w/w zgodnie z §1 pkt. 4 Uchwały nr LXVII/1446/13 Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej §6 ust.1 Uchwały nr XVII/315/11 Rady Miejskiej w Łodzi zwolnieni są użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy od 1 stycznia została zniesiona opłata za godziny ponadprogramowe dla dzieci 6 letnich i powyżej.